Wróć

Biografie

Do tych nazwisk znajdują się biograficzne szczegóły:


Biliński Ferdynand 1889 - 1945

Urodzony -a 3.1.1889 w Monasterzyska / Monastyryska
Zmarł -a 4.4.1945 w Mauthausen

Urodzony 3. styczeń 1889 r. w Monasterzyskach - na południe od Tarnopola (obecnie: Ukraina). Ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako ... Czytaj dalej

Szablewski Paweł 1891 - 1944

Urodzony -a 10.10.1891
Zmarł -a 23.6.1944 w Hartheim

Miejsca pamięci we Włocławku Czytaj dalej

Szczepaniak Ludwik 1913 - 1945

Urodzony -a 20.8.1913 w Holdhausen
Zmarł -a 28.3.1945 w Gusen

Urodzony 20.08.1913 roku w Holdhausen Nadrenia Północna-Westfalia, dzisiejsza nazwa miasta Bochum. Przed okupacją niemiecką zamieszkały w Poznaniu, razem z swoim rodzeństwem Wandą, Heleną, Mari ... Czytaj dalej

Olejniczak Franciszek 1885 - 1944

Urodzony -a 2.3.1885 w Włocławek
Zmarł -a 1.2.1944 w Mauthausen

Franciszek Olejniczak urodził się 2 marca 1885 r. we Włocławku, w rodzinie robotniczej. Ukończył szkołę i wieku 16 lat rozpoczął pracę jako robotnik w fabryce fajansu. Tu związał się z ruchem robotnic ... Czytaj dalej

Michalak Stanisław 1920 - 1945

Urodzony -a 18.10.1920 w Zaborówek
Zmarł -a 23.2.1945 w Ebensee

Stanisław Michalak został aresztowany w ostatniej dekadzie sierpnia 1944r. Prawdopodobnie w Warszawie. Następnie, osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie, zwanym „Dulag 121“. Nie po ... Czytaj dalej

Ulatowski Stanisław 1906 - 1941

Urodzony -a 13.4.1906 w Lutynia
Zmarł -a 19.8.1941 w Hartheim

Ojciec mój urodził się jako czwarte dziecko Pawła i Marii Ulatowskich z domu Szymczak, w Lutyni koło Pleszewa. Jego ojciec w czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej i zginął na froncie ... Czytaj dalej

Lewandowski Józef 1907 - 1940

Urodzony -a 1.3.1907 w Kamienice
Zmarł -a 4.11.1940 w Gusen

Józef Lewandowski był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Charbowie. Został zatrzymany wraz z innymi młodymi mężczyznami wiosną 1940 roku, w odwecie za ruch oporu. Przebywał w KL Dachau, a w si ... Czytaj dalej

Pyś Andrzej 1898 - 1944

Urodzony -a 20.10.1898 w Straconka
Zmarł -a 23.8.1944 w Mauthausen

Urodzony 20.10.1898 r. w Straconce pow. bialski, syn Józefa i Marii. Przed wojną pracował jako kontroler Powszechnej Kasy Ubezpieczeń, Przewodniczący Komitetu Okręgowego lewicowej organizacji P ... Czytaj dalej

Gala Stefan 1896 - 1945

Urodzony -a 6.8.1896 w Pytowice
Zmarł -a 11.2.1945 w Melk

Stefan Gala urodził się w małej polskiej wiosce Pytwice, koło Kamieńska. Tereny te, znajdowały się wówczas w zaborze rosyjskim, dlatego po wybuchu I Wojny światowej, został powołany do służby ... Czytaj dalej

Wrzoł Ludwik 1881 - 1940

Urodzony -a 27.12.1881 w Zabrzeg
Zmarł -a 30.9.1940 w Gusen

Urodzony 27. grudzień 1881 r. w Zabrzegu pow. bielski. Po ukończeniu szkoły ludowej w Zabrzegu, uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Bielsku, studia filozoficzno-teologiczne kończył w Widnawie - C ... Czytaj dalej