Wróć

O projekcie

Co najmniej 90.000 osób zostało zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Mauthausen i jego podobozach od sierpnia 1938 do maja 1945 roku lub zmarło tuż po wyzwoleniu na skutek ich więziennictwa. Upamiętnienie zmarłych jest jednym z podstawowych zobowiązań i zadań Miejsca Pamięci Mauthausen; to jest poza tym, także odpowiedzialność społeczna i wspólna troska.

Zamiarem projektu "Sala Nazwisk" ("Digitalna księga pamieci") jest postawienie digitalnego pomnika zamęczonym w obozie koncentracyjnym w Mauthausen i jego podobozach. Projekt ten jest częścią całościowego projektu "Księga pamięci o ofiarach obozu koncentracyjnego w Mauthausen i jego podobozów", który oprócz tej strony internetowej zawiera opublikowaną w maju 2016 roku wersję drukowaną, która została w maju 2013 r przedstawiona opinii publicznej.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie pamięci i badań historycznych w austriackim obozie pamieci we współpracy z tymze obozem koncentracyjnym w Mauthausen. Ta dzialalnosc byla promowana i finansowana przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Narodowy Fundusz Republiki Austrii dla Ofiar Narodowego Socjalizmu i przez Fundusz Przyszlosciowy Republiki Austrii.

Projekt stanowi tymczasowe zamknięcie wielu lat stale prowadzonych badań, aby zrekonstruować nazwiska i daty zmarłych. Liczne austriackie i międzynarodowe instytucje i osoby brały przy tym udział w niezwykłej współpracy międzynarodowej - ocaleni i organizacje ocalałych, instytucje naukowe i archiwa, naukowcy i krewni ofiar, oraz liczne ambasady ich krajów. Dzieki temu stało się możliwe (do tej pory ponad 82000) zrekonstruować dużą część nazwisk w ich prawdopodobnej pisowni - pomimo zniszczenia wielu źródeł przez SS w ostatnich dniach wojny.

Ciagle dodawanie i uzupełnianie listy nazwisk jest istotnym zadaniem Miejsca Pamięci i tego projektu na kolejne lata. W związku z tym stawiamy, w sensie niehierarchicznej pamięci o zmarłych, nadal na otwartość, na współpracę i kooperacje. Oferujemy więc na tej stronie, łatwy sposób dostarczania dodatkowych informacji dla archiwum Miejsce Pamięci Mauthausen.

Oprócz możliwie najpełniejszych podstawowych danych na temat każdej osoby (nazwisko i imię), data i miejsce urodzenia, data i miejsce zgonu) głównym celem projektu jest (re) personalizacja i indywidualizacja Pamięci. Dlatego też "Projekt Biografii" jest ważną i integralną częścią digitalnej pamiątkowej książki. Do tej pory otrzymaliśmy w sumie 1.825 biografii o zmarłych obozu koncentracyjnego Mauthausen i jego podobozów, napisanych przez prawie 250 autorów i instytucji.

Aby zwiększać liczbę biografii w sposób ciągły, wyrażamy również nadzieje na rozległy udział i pomóc przez użytkowników tej strony internetowej, których serdecznie zapraszamy do wysyłania nam informacje, materiały, zdjęcia i inne dane.

An overview of the project’s history and its main sources is provided in the sample chapters of the Memorial Book’s print version. The full version is available on the publisher’s website